Klávesové zkratky Word

Použití textových polí v dialogových oknech

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce Klávesy
Přechod na začátek pole HOME
Přechod na konec pole END
Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Přesunutí o jedno slovo vlevo CTRL+ŠIPKA VLEVO
Přesunutí o jedno slovo vpravo CTRL+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Výběr textu od pozice kurzoru po začátek položky SHIFT+HOME
Výběr textu od pozice kurzoru do konce položky SHIFT+END

 

Použití dialogových oken OtevřítUložit jako

Akce Klávesy
Zobrazení dialogového okna Otevřít CTRL+F12 nebo CTRL+O
Zobrazení dialogového okna Uložit jako F12
Otevření vybrané složky nebo souboru ENTER
Otevření složky, která je o jednu úroveň výše než vybraná složka BACKSPACE
Odstranění vybrané složky nebo souboru DELETE
Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor SHIFT+F10
Přechod k další možnosti TAB
Přechod k předchozí možnosti SHIFT+TAB
Otevření seznamu Oblast hledání F4 nebo ALT+H

 

Běžné úkoly v aplikaci Microsoft Word

Akce Klávesy
Vytvoření pevné mezery CTRL+SHIFT+MEZERNÍK
Vytvoření pevné pomlčky CTRL+SHIFT+POMLČKA
Nastavení tučného písma CTRL+B
Nastavení kurzívy CTRL+I
Nastavení podtrženého písma CTRL+U
Zmenšení velikosti písma o jednu hodnotu CTRL+;
Zvětšení velikosti písma o jednu hodnotu CTRL+SHIFT+,
Zmenšení velikosti písma o jeden bod CTRL+SHIFT+)
Zvětšení velikosti písma o jeden bod CTRL+)
Odstranění formátování odstavce nebo znaků CTRL+MEZERNÍK
Zkopírování vybraného textu nebo objektu CTRL+C
Vyjmutí vybraného textu nebo objektu CTRL+X
Vložení textu nebo objektu CTRL+V
Provedení příkazu Vložit jinak CTRL+ALT+V
Vložení pouze formátování CTRL+SHIFT+V
Vrácení poslední akce zpět CTRL+Z
Zopakování poslední akce CTRL+Y
Otevření dialogového okna Počet slov CTRL+SHIFT+G
Zdroj: www.microsoft.com