KLÁVESOVÉ ZKRATKY


Klávesové zkratky jsou kombinací dvou nebo více kláves, jejichž stisknutím lze provést úlohu, ke které by jinak bylo potÅ™eba použít myÅ¡ nebo jiné ukazovací zařízení. Pomocí klávesových zkratek můžete komunikovat s poÄítaÄem jednoduÅ¡eji, uÅ¡etříte Äas a námahu pÅ™i práci v systému Windows a v jiných programech.

Většina programů nabízí také přístupové klávesy, které mohou usnadnit práci s nabídkami a dalšími příkazy. Některé akcelerátory naleznete v nabídkách programů. Pokud je v nabídce některé písmeno podtržené, obvykle to znamená, že stisknutí klávesy ALT a podtržené klávesy bude mít stejný důsledek jako kliknutí na danou položku nabídky.

Stisknutím klávesy ALT v nÄ›kterých programech, jako je například Malování nebo WordPad, slouží k zobrazení příkazů oznaÄených dalšími klávesami, po jejichž stisknutí můžete daný příkaz používat.

Stisknutá klávesa Akce

F1

Zobrazení nápovědy

Ctrl+C (nebo Ctrl+Insert)

Zkopírování vybrané položky

CTRL+X

Vyjmutí vybrané položky

Ctrl+V (nebo Shift+Insert)

Vložení vybrané položky

CTRL+Z

Vrácení akce zpět

Ctrl+Y

Opakování akce

Delete (nebo Ctrl+D)

Odstranění vybrané položky a její přesunutí do složky Koš

SHIFT+DELETE

Odstranění vybrané položky bez přesunutí do složky Koš

F2

Přejmenování vybrané položky

CTRL+Å IPKA VPRAVO

PÅ™esun kurzoru na zaÄátek dalšího slova

CTRL+Å IPKA VLEVO

PÅ™esun kurzoru na zaÄátek pÅ™edchozího slova

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

PÅ™esun kurzoru na zaÄátek dalšího odstavce

CTRL+Å IPKA NAHORU

PÅ™esun kurzoru na zaÄátek pÅ™edchozího odstavce

CTRL+SHIFT s klávesou se šipkou

Výběr bloku textu

SHIFT s libovolnou klávesou se šipkou

Výběr více než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu

CTRL s libovolnou klávesou se Å¡ipkou+MEZERNÃK

Výběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše

CTRL+A

Výběr všech položek v dokumentu nebo v okně

F3

Vyhledání souboru nebo složky

ALT+ENTER

Zobrazení vlastností vybrané položky

ALT+F4

ZavÅ™ení aktivní položky nebo ukonÄení aktivního programu

ALT+MEZERNÃK

Otevření místní nabídky aktivního okna

CTRL+F4

ZavÅ™ení aktivního dokumentu (v programech, které umožňují otevÅ™ení více dokumentů souÄasnÄ›)

ALT+TAB

Přepnutí mezi otevřenými položkami

CTRL+ALT+TAB

Použití kláves se šipkami k přepínání mezi otevřenými položkami

CTRL+posuvné koleÄko myÅ¡i

Změna velikosti ikon na ploše

Klávesa s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows+TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí funkce Aero Flip 3D

CTRL+klávesa s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows+TAB

Přepínání mezi programy na hlavním panelu pomocí kláves se šipkami prostřednictvím funkce Aero Flip 3D

ALT+ESC

Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny

F6

Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše

F4

Zobrazení seznamu panelu Adresa v programu Průzkumník Windows

SHIFT+F10

Zobrazení místní nabídky u vybrané položky

CTRL+ESC

Otevření nabídky Start

ALT+podtržené písmeno

Zobrazení odpovídající nabídky

ALT+podtržené písmeno

Provedení příkazu v nabídce (nebo jiného podtrženého příkazu)

F10

Aktivace panelu nabídek v aktivním programu

Å ipka vpravo

Otevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky

Å ipka vlevo

Otevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky

F5 (nebo Ctrl+R)

Aktualizace aktivního okna

ALT+Å IPKA NAHORU

Zobrazení složky o úroveň výš v programu Průzkumník Windows

ESC

Zrušení aktuální úlohy

CTRL+SHIFT+ESC

Spuštění programu Správce úloh

SHIFT, když vložíte disk CD

Zabránění automatickému přehrávání disku CD

Levý Alt+Shift

Přepne jazyk vstupu, pokud je povoleno více jazyků vstupu

Ctrl+Shift

Přepne rozložení klávesnice, pokud je povoleno více rozložení klávesnice

Pravý nebo levý Ctrl+Shift

ZmÄ›na smÄ›ru Ätení u jazyků Ätených zprava doleva

zdroj: web microsoft.com