klavesove zkratky pruzkumnik


Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s okny a se složkami v programu Průzkumník Windows

Stisknutá klávesa Akce

CTRL+N

Otevření nového okna

CTRL+W

Zavře aktuální okno

CTRL+SHIFT+N

Vytvoření nové složky.

END

Zobrazení spodní Äásti aktivního okna

HOME

Zobrazení horní Äásti aktivního okna

F11

Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

CTRL+teÄka (.)

OtoÄení obrázku po smÄ›ru hodinových ruÄiÄek

CTRL+Äárka (,)

OtoÄení obrázku proti smÄ›ru hodinových ruÄiÄek

NUM LOCK+hvÄ›zdiÄka na numerické klávesnici (*)

Zobrazení všech podsložek vybrané složky

NUM LOCK+klávesa se znaménkem plus na numerické klávesnici (+)

Zobrazení obsahu vybrané složky

NUM LOCK+klávesa se znaménkem mínus na numerické klávesnici (-)

Sbalení vybrané složky

Å ipka vlevo

Sbalení aktuálně vybrané rozbalené položky nebo výběr nadřazené složky.

Alt+Enter

Otevření dialogového okna Vlastnosti pro vybranou položku.

Alt+P

Zobrazení podokna náhledu.

ALT+ŠIPKA VLEVO

Zobrazení předchozí složky

Zpět

Zobrazení předchozí složky

Å ipka vpravo

Zobrazení aktuálně vybrané sbalené položky nebo výběr první podsložky.rxdropship24.com/

ALT+Å IPKA VPRAVO

Zobrazení další složky

ALT+Å IPKA NAHORU

Zobrazení nadřazené složky.

Ctrl+Shift+E

Zobrazení všech složek nad vybranou složkou

CTRL+posuvné koleÄko myÅ¡i

Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek

ALT+D

Výběr panelu Adresa

CTRL+E

Výběr vyhledávacího pole

CTRL+F

Výběr vyhledávacího pole

Zdroj: www.microsoft.com